Jak właściwie dobrać źródła wytwórcze dla kontraktów cPPA?

Warsztaty dla odbiorców energii już 21 marca 2023 roku w godz. 09:00-12:00 w Warszawie. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się m.in. jak rozpocząć starania o zakontraktowanie zielonych źródeł wytwórczych zarówno w modelu cPPA, jak również w modelu dzierżawy źródeł wytwórczych.

Wydarzenie jest częścią corocznej międzynarodowej Konferencji RE-Source Poland, która odbędzie się w dniach 21-22 marca w Warszawie.

plan warsztatu „Jak właściwie dobrać źródła wytwórcze dla kontraktów cPPA (corporate Power Purchase Agreement)?”:

09:00-10:30 - Eksperci z Fundacji RE-Source Poland Hub opowiedzą o procesie podpisywania umów cPPA, doborze ilości źródeł do zapotrzebowania na energię, podstawowych elementach umowy i negocjacjach;

10:30 -12:00 - Eksperci z Alight opowiedzą na podstawie zebranego doświadczenia o procesie zawierania kontraktów fotowoltaicznych cPPA - onsite, dobrych praktykach, planach wdrożenia - strategii, kryteriach oceny, aby prawidłowo porównywać oferty rynkowe oraz uzyskać możliwie najlepsze warunki umowy.

Dodatkowo każdy z uczestników warsztatów, jeżeli przedstawi swój profil zużycia energii, otrzyma informacje o optymalnej ilości źródeł, jakie mógłby zakontraktować w ramach kontraktu cPPA. Dla dwóch losowo wybranych uczestników eksperci z Fundacji RE-Source Poland Hub przygotują szczegółową analizę doboru źródeł dla kontraktu cPPA wraz z informacją o potencjalnych oszczędnościach, cenach itp. Ponadto po sesji warsztatowej będzie możliwość spotkania się B2B z wytwórcami zielonej energii.

Konferencja RE-Source Poland Hub to największe w Polsce wydarzenie skupiające w jednym miejscu nabywców i dostawców zielonej energii. Już 21-22 marca w Warszawie, pierwszy raz w formule dwudniowej, uczestnicy wydarzenia będą mieli szansę nie tylko zgłębić wiedzą w zakresie funkcjonowania rynku umów cPPA, ale także nawiązać stałą, efektywną współpracę dzięki dedykowanej strefie spotkań B2B.

Konferencja RE-Source Poland Hub 21-22 marca będzie praktycznym przewodnikiem dla przedsiębiorstw, jak wykonać zwrot ku tańszej, zielonej energii. To także najlepsze miejsce do spotkań matchmakingowych B2B, by nawiązać kontakty biznesowe oraz współpracę między nabywcami i dostawcami energii z OZE. Każdego roku liczba uczestników rośnie, tak samo jak liczba poruszanych wątków - dlatego w tym roku Konferencja jest dwudniowa, by w pełni wykorzystać potencjał tego wydarzenia.

Debaty, prezentacje, analizy i merytoryczne dyskusje w gronie wieloletnich i doświadczonych graczy na rynku zielonej energii w Polsce i nie tylko. Kilkuset uczestników i dziesiątki spotkań B2B - to wszystko podczas dwóch dni Konferencji RE-Source Poland Hub już 21-22 marca br.

Źródło informacji: Polska Agencja Prasowa SA

Aktualności | losowe

Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12