Uproszczenie sprawozdawczości spółdzielni energetycznych, doprecyzowanie zasad rozliczeń pomiędzy tymi podmiotami a sprzedawcą, ułatwienia w przyłączaniu nowych źródeł energii odnawialnej - proponuje zespół ekspertów przy pełnomocniku rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich.

Jak podaje Prawo.pl, przygotowane zmiany mają zachęcić do tworzenia spółdzielni energetycznych.

Jak informuje Prawo.pl, opracowany przez zespół ekspertów działających w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakres zmian dot. spółdzielni energetycznych zostanie włączony do nowelizacji ustawy o OZE (UC 99) przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Według Prawo.pl prace nad zmianami w prawie to reakcja na znikome zainteresowanie tworzeniem spółdzielni energetycznych - w Polsce zarejestrowane są zaledwie dwie. Zapowiadane przepisy mają być szansą na ich upowszechnienie. Celem działalności spółdzielni energetycznej jest produkcja energii na własny użytek, a także zaspokajanie potrzeb energetycznych jej członków na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.

„Nie jest możliwa ucieczka od kierunku modernizacyjnego, tylko nowatorskie rozwiązania bowiem mogą uchronić nas w przyszłości przed kolejnym kryzysem energetycznym” - tłumaczy na łamach portalu dr Łukasz Gajewski z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Prawo.pl informuje, że wśród przygotowanych propozycji zmian znajduje się m.in. uproszczenie sprawozdawczości spółdzielni energetycznych poprzez wykorzystanie tworzonego centralnego systemu informacji rynku energii, a także zasad prowadzenia wykazu spółdzielni energetycznych przez dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ponadto, jak informuje serwis, zmiany mają obejmować doprecyzowanie zasad rozliczeń pomiędzy spółdzielnią energetyczną a sprzedawcą, a także ułatwienia dla przyłączania nowych źródeł OZE działających na rzecz spółdzielni energetycznych.

Zdaniem, cytowanego przez serwis, Aleksandra Śniegockiego, prezesa Instytutu Reform, proponowane zmiany idą w dobrym kierunku, jednak same w sobie mogą nie wystarczyć do szybkiego rozwoju OZE w modelu spółdzielczym na wsi.

Źródło informacji: Polska Agencja Prasowa SA

Aktualności | losowe

Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11