Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, które są odnawialne w naturalny sposób i pozwalają na wytworzenie energii elektrycznej, cieplnej lub mechanicznej bez szkodliwego wpływu na środowisko i bez wykorzystania surowców kopalnianych, takich jak węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa.

Odnawialne źródła energii (OZE) to temat, który w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność i zainteresowanie. W dobie zmian klimatycznych i dążenia do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, coraz więcej osób zwraca uwagę na alternatywne źródła energii. W tym kontekście OZE są jednym z najważniejszych kierunków, w którym rozwijają się technologie energetyczne.